logo


Koolitus

UUDISENA pakume kinnisvaramaaklerite koolitust

Iga kursusel osaleja saab kaasa õppematerjale ja loengukonspekte.

Toimumiskohaks on Endla 4, Tallinn

Hind 320.- +KM

Täiendava info saamiseks ja registreerimiseks võta meiega ühendust:

koolitus@a4kv.ee

tööd kinnisvaramaaklerina ja annab põgusa ülevaate seadusandlusest.


Koolituse sisu:

Sissejuhatav osa

- Sissejuhatus kinnisvaravahendusse

- Kinnisvaramaakler eestis
- Maakleritöö põhimõtted ja eetika


Seadusandlus

- Sissejuhatus seadusandlusesse
- Terminid (enim vajaminevad)
- Tsiviilseadustiku üldosa seadus
- Asjaõigus
- Terminid asjaõiguses
- Asjaõiguse üldpõhimõtted
- Võlaõigus
- Lepingud
- Notarid, notariaaltehingud
- Elamuseadus
- Elamuühistud ja korteriühistud
- Üürilepingud ja üürisuhted
- Maaga tehtavad operatsioonid
- Maaga seotud seadused
- Planeerimis- ja ehitusseadus
- Katastriüksuste määramine
- Hoonestusõigus
- Detailplaneeringud
- Registrid
- Kinnisasja sundvõõrandamine
- Kinnistamine
- Kindlustus
- Pantimine
- Liising
- Pärimisseadus
- Perekonnaseadus, abieluvaralepingud
- Tulumaksuseadus


Kinnisvaratururg ja maakleritöö

- Kinnisvaraturg eestis

- Hinnad kinnisvaraturul, hindade kujundamine
- Suhtlemine
- Läbirääkimiste pidamine


Praktilised tööd

- Arvuti ja kinnisvara
- Asjaajamise üldpõhimõtted
- Info arvutis
- kinnisvaraandmebaaside kasutamine
- Kursuste lõpetamine, lõputöö

 

A4 Kinnisvara jätab omale õiguse teha kavas muudatusi

Logi sisse