logo


Kindlustus

Koostöös ERGO Kindlustusega pakume oma klientidele:

* kodukindlustust

* reisikindlustust

* õnnetusjuhtumikindlustust

* liikluskindlustust

* kasko kindlustust

Kodu on armas, vajalik ja tähtis. Kodu on paik, mis annab jõudu ja kindlust elus toimetulekuks. Kuid isegi kodus ei ole võimalik täielikult varjuda elu ettenägematuste eest. Küll aga saate teha kõik enesest sõltuva oma kodu ja vara kaitsmiseks. Teie kodu hindamatut väärtust aitab pärast juhtunut rahaliselt korvata kodukindlustusleping. Kodu kindlustamine annab Teile südamerahu.

Kindlustuskaitse kogu kodusele majapidamisele

Vastavalt Teie soovile on võimalik kindlustada

hooneid – eluhoonet ja abihooneid
rajatisi – piirdeaeda, suvemaja, lipuvarrast
korterit või korteriomandit
hoones või korteris asuvat kodust vara

Kodu kindlustamisel saate valida kahe võimaluse vahel:

kodukindlustus
kodu koguriskikindlustus

Kodukindlustus hüvitab kindlustatud varale tekkinud kahju, mille põhjuseks võivad olla

tuli – tahm ja suits, pikselöök, plahvatus või lennuavarii
vesi - olles tehnosüsteemidest välja voolanud
murdvargus – sissemurdmine või röövimine
loodusjõud – torm, rahe, rüsijää või looduslik üleujutus
vandalism – Teie ehitisi on kahjustanud kõrvalised isikud

Kodu koguriskikindlustus hüvitab mis tahes ootamatu ja ettenägematu kahju, mille hüvitamine pole kindlustustingimustes välistatud.

Nii kodukindlustuse kui ka kodu koguriskikindlustuse puhul on võimalik valida täiendavaks kindlustuskaitseks ajutise elukoha üürikulu ja vastutuskindlustus.

Ajutise elukoha üürikulu, samuti kolimiskulud hüvitatakse, kui Teie elukoht – elamu või korter – on kindlustusjuhtumi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks.

Vastutuskindlustuse olemasolul hüvitatakse varakahju, mille hoone (korteri) omanik või valdaja on põhjustanud teisele isikule ja mille hüvitamist too isik nõuab.

ERGO Kodukindlustus

 

lisainfo: kindlustus@a4kv.ee

Logi sisse